Mijn favorieten

Taxatie

Een taxatie is een waardering van een woonhuis of een bedrijfspand. Deze taxatie dient te worden uitgevoerd door een NVM-Makelaar. De NVM-Makelaar inspecteert het huis of bedrijfspand en maakt hiervan een rapport. Of hij bespreekt de waarde met zijn opdrachtgever.

In een taxatierapport worden standaard twee waarden opgenomen: de marktwaarde en de executiewaarde. De marktwaarde is het bedrag dat de meest biedende gegagdigde zou willen besteden aan het object. De executiewaarde is de geschatte opbrengst bij een executoriale veiling. Deze waarde is voornamelijk voor de bank interessant.
In sommige gevallen gaat de bank of financiële instelling akkoord met een "waardeverklaring". Dit is een verkort taxatie-verslag en dit is vaak het geval bij een beperkte hypotheek ten opzichte van de waarde van het onderpand.

Wanneer u een taxatie nodig heeft voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, is een NWWI taxatie vereist. Het Nationaal Woning Waarde Instituut (NWWI) ziet toe op een reële waarde en een correct taxatie rapport. Wanneer wij een woning hebben opgenomen kan het 48 uur duren voor het NWWI de taxatie heeft beoordeeld en goed gekeurd. Ook voor een NWWI taxatie bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u een opdracht voor een NWWI-taxatie aan ons kantoor geven, dan klikt u gewoon hier.

Vaak heeft u een uitgebreid taxatierapport nodig, bijvoorbeeld:
- voor het verkrijgen van een financiering bij de aankoop van een woning;
- om inzicht te krijgen in de waarde van het onroerend goed voor het nemen van een koop- dan wel verkoopbeslissing;
- bij een echtscheiding;
- in het kader van de nalatenschap (voor het bepalen van de successie rechten);
- bij discussie met de gemeente over de hoogte van de WOZ beschikking.

Binnen ons bedrijf voert Pim van Veen de taxaties uit en hij is hiertoe beëdigd door de NVM. Voor het maken van een taxatierapport dient hij het te taxeren object persoonlijk te komen inspecteren. Daarnaast verricht hij kadastrale recherche en wordt er informatie ingewonnen bij de gemeente en/of provincie over eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplannen. Alle ingewonnen informatie en de waarden van het object worden gebundeld in een uitgebreid rapport, waarvan de opdrachtgever twee originelen ontvangt.

Wilt u een afspraak maken met Pim van Veen voor een taxatie, neemt u dan contact met ons op of vult u dan het contactformulier in op onze website!

Woning van de maand